Odokotela ku-whirlpool ye-corona

Sekukonke, iqembu lodokotela alizange likhombise ukuphatha ngokuzethemba inkinga ye-corona. Kwakungekho nokuphikiswa emibonweni eyeqisayo ngezinye izikhathi yabameleli bakahulumeni, esikhundleni salokho kwakukhona ukuzimisela ukulandela imibono yabezindaba kanye nezixwayiso zikahulumeni kanye nokuhlukumeza abantu abangagonyiwe nokwenza izimpilo zabo zibe nzima ngangokunokwenzeka. Ngisho nesidingo sokugonywa kwezingane sahlanjalazwa odokotela abambalwa.

Isisekelo seDesiderius Erasmus

Asiyona i-AfD, kepha-ke sisondele kuyo ngenxa yokukholelwa. Futhi njengeqembu elingelona iqembu, ngimi obala ngokuvotela i-AfD, ngoba imi futhi isebenza ngokwesisekelo soMthetho Oyisisekelo. Ngaphandle kwalokho ngangingeke ngibavotele futhi futhi ngingaholi kulesi sisekelo. I-AfD ikhala ngezinyathelo zamanje ezithathwe yiHhovisi Lokuvikelwa koMthethosisekelo ngesizathu esizwakalayo. Indlela ehlolwe ngayo ngobungcweti, uhulumeni wobumbano uzonqobeka ngemuva kweminyaka yezinqubo. Futhi lokho kuhle!