Ett sjunkande land utan huvuden och mål

Historien känner till många stater som har gått under och försvunnit från kartan. Det finns olika anledningar till detta. Men det borde vara unikt för ett land att radera ut sig självt från jordens yta med en kvasi-religiös inställning av ansvar för allt lidande i världen och räddningen från klimatdöden och skapandet av en ny människa.

USA, Ryssland, Ukraina och ropet på förhandlingar

Var är uppmaningen, ja våra politikers rop, på en förhandlingslösning? Vad finns det för Tyskland, Europa och världen annat än uppmaningen till förhandlingar? Politiker måste leta efter hållbara vägar och vid behov simma mot strömmen som leder ut i det okända? Tyska politiker har förvisso ett mandat för detta, vilket finns i vår historia för alla att se!

ilska i magen

Advokaterna har inte visat det röda kortet för avvecklingen av grundläggande rättigheter, läkarna har nickat med huvudet och tagit in vaccinationspremierna, media har visat sig värda sin officiella ståndpunkt och gett den bästa förklaringen till dumhet, politikerna modellerar lera av sina egna Fortsätt läsa…