Symtom på en totalitär transformation

För Merkel är Corona verkligen kulmen på hennes förstörelse av Tyskland när hon som en potentat bryter mot lagar som vanligt utan några parlamentariska band och utan något livskraftigt koncept och bara förordnar och dikterar. All kritik kommer att spillas eller förtalas med kontrollen. Riksdagen är tyst och endast AfD visar hur oppositionen ska se ut. Michel och Michela beundrar den auktoritära-totalitära regeln som alltid.

Grönt produktionsnätverk i Tyskland

Nu är det dags som äntligen gör det stora gröna språnget möjligt. Allt är nere, allt säljs, inget land i sikte, ingen framtid i varje hörn. En sådan ödslig stat kan bara motverka en kraft bortom trivial verklighet - en kraft med humor och ädelt sinne och grönt bakom öronen.

Meuthen och värdegemenskapen

Ser Herr Meuthen inte vart hans värdespråk leder? Rakt in i spökgrottan i CDU-klubben för den oförbättrliga. Du bör inte bara ta över din motståndares villkor om du inte vill vara en efterlikare, om du vill ta med den förlorade vagnen på en alternativ kurs.

Universitet 1933 och idag

När universitetet inte längre är en plats för öppen diskussion och intellektuell frihet, när andra åsikter och åsikter inte motbevisas utan fördöms, när universitetet blir en institution för överensstämmelse och är mer engagerad i regeringens politik än för konversation och utbyte, kommer det att den är steril och oproduktiv och har blivit en gren av härskande politik och slutligen ger upp sin rätt att existera som ett fristad för frihet och tanke.