Barns rättigheter är farliga

I koalitionsavtalet mellan CDU / CSU och SPD enades en ändring av grundlagen för införande av barns rättigheter. Den federala statens arbetsgrupp, som inrättades för att genomföra denna förändring, har nu lagt fram en slutrapport. Regleringen av den grundläggande rätten för barn bör finnas i artikeln Läs mer ...