Hak kanak-kanak adalah berbahaya

Dalam perjanjian gabungan antara CDU / CSU dan SPD, satu pindaan kepada Undang-undang Asas untuk memperkenalkan hak-hak kanak-kanak telah dipersetujui. Kumpulan kerja kerajaan persekutuan, yang ditubuhkan untuk melaksanakan perubahan ini, kini telah mengemukakan laporan akhir. Peraturan hak asasi bagi anak-anak mestilah dalam artikel itu Baca lebih lanjut ...

Daripada Alexander Brandenburg, sebelum ini