Menetekel iz Notre Dame

Belshazzar Ponoć se približavala, Babilon je ležao u tihoj tišini. Samo gore u kraljevom dvorcu, Budući da treperi, kraljev vlak je bučan. Gore u Kraljevskoj dvorani Belarazar je održao svoj kraljevski domjenak. Sluge su sjedili u svjetlucavim redovima i ispraznili šalice pjenušca. Šalice su treskale, sluge su viknule, pa Pročitajte više ...

Rat br. 2

Nakon jeseni 2015. godine, novi „Pakt o migracijama“ druga je objava rata protiv svih mještana i njihovog načina života. Kao i kod "spontanog" otvaranja granice, sve je već dugo pripremljeno u Paktu o migracijama, osmišljeno i koordinirano u malim i nejasnim krugovima. Sada ga provode političke elite Pročitajte više ...

Nema igre sa nulom sa dočekom

Nakon pet godina postaje jasno da se nesretna politika pune hrane s uslugom punih jela naših gostiju tijekom cijelog života ne može isplatiti iz sitnih novčanih sredstava. Neko se vrijeme financiranje ludila dobro popunjenih sredstava moglo provesti protupravnim prisvajanjem ili preusmjeravanjem stvarno planiranih sredstava u druge svrhe. Također luksuznim Pročitajte više ...