Symptomer på en totalitær transformation

For Merkel er Corona virkelig kulminationen af ​​hendes ødelæggelse af Tyskland, når hun som en potentat bryder love som sædvanlig og kun dekreterer og dikterer uden parlamentariske bånd og uden noget bæredygtigt koncept. Enhver kritik vil blive spildt eller ærekrænket med checken. Parlamentet er tavs, og kun AfD viser, hvordan oppositionen skal se ud. Michel og Michela beundrer den autoritære-totalitære regering som altid.

Spahn og / eller spam

Lejlighedsvis får jeg tanken om, at vores land ikke har haft det så godt på det seneste, fordi vores politikere er så mentalt sunde og ubrugte. Selvfølgelig forstår jeg, at disse tanker heller ikke er korrekte og måske ikke sunde.

Universiteter i 1933 og i dag

Når universitetet ikke længere er et sted for åben diskussion og intellektuel frihed, når andre meninger og synspunkter ikke afvises, men fordømmes, når universitetet bliver en institution for overensstemmelse og er mere engageret i regeringens politik end til samtale og udveksling, så vil det det er sterilt og uproduktivt og er blevet en gren af ​​den herskende politik og i sidste ende opgiver sin ret til at eksistere som et tilflugtssted for frihed og tanke.

Alt har en ende, undtagen galskab

Disse globale funktionærer, der har Tyskland i faste hænder, og som ikke har moral i deres arbejde med djævelen, skaber ikke bjerge af lig som de tidligere eliter, men de skaber omvæltninger og forhold, der næppe kan revideres. Det tredje rige bliver således en forløber for ny umenneskelighed.