Cynhadledd fideo AfD fel modd o ddisgyblaeth

Roedd dau ŵr bonheddig pwysig ac arweinydd trafodaeth eisiau siarad â rheng y blaid a ffeilio am y berthynas rhwng Afles Schleswig-Holstein a’r blaid ffederal a thrafod y sefyllfa nad oedd yn hollol foddhaol gyda chydweithwyr. Dylai'r hinsawdd rhwng yr AfD Schleswig-Holstein a'r bwrdd gweithredol ffederal gael ei wella. Wrth i'r dywediad fynd, ni ddylid ei gau ac o gwmpas ei gilydd, ond yn agored a gyda'i gilydd.

Maniffesto yr AfD

Mae ysbryd Natsïaidd a hiliaeth o gwmpas yn yr Almaen - ysbryd yr AfD. Mae pob plaid yn yr Almaen oleuedig wedi cysylltu eu hunain mewn helfa boblogaidd yn erbyn y bwgan hwn, yr eglwysi, y cymdeithasau, y gwleidyddion, y cyfryngau, y gamp, y wyddoniaeth, yr artistiaid o bob math, diwydiant ac economi, yn fyr: pob gwladwriaeth a pwerau heblaw gwladwriaeth.