Meddygon yn y trobwll corona

Ar y cyfan, ni ddangosodd y grŵp o feddygon unrhyw ymdriniaeth hyderus o argyfwng y corona. Prin bod unrhyw wrthwynebiad i syniadau cynrychiolwyr y llywodraeth a oedd weithiau’n eithafol, yn lle roedd parodrwydd i ddilyn syniadau’r cyfryngau a larwmwyr y llywodraeth ac aflonyddu pobl heb eu brechu a gwneud eu bywydau mor anodd â phosibl. Dim ond ychydig o feddygon oedd yn sgandalio'r galw am frechiadau plant.

I'r rhai sydd heb eu brechu

Peidiwch â chael eich dychryn. Rydych chi'n dangos gwytnwch, uniondeb a phenderfyniad. Byddwch yn ymgynnull yn eich cymunedau, yn gwneud cynlluniau i helpu'ch gilydd, ac yn eirioli atebolrwydd gwyddonol a rhyddid mynegiant sy'n hanfodol i gymdeithas ffynnu.

Pêl fasg

Mae bywyd bob dydd yn dod ag ef i'r amlwg: Mae gan y llywodraethwyr wirfoddolwyr. Nid oes rhaid iddo fod yr heddlu bob amser sy'n cymryd camau dewr. Arferai gael ei alw'n Blockwart!