Mga doktor sa corona whirlpool

Sa kinatibuk-an, ang grupo sa mga doktor wala magpakita sa bisan unsang masaligon nga pagdumala sa krisis sa corona. Walay bisan unsa nga pagsukol sa usahay grabeng mga ideya sa mga representante sa gobyerno, hinoon adunay kaandam nga mosunod sa mga ideya sa media ug mga alarmista sa gobyerno ug sa pagsamok sa mga tawo nga dili nabakunahan ug paghimo sa ilang mga kinabuhi nga lisud kutob sa mahimo. Bisan ang panginahanglan alang sa pagbakuna sa bata gi-eskandalo lamang sa pipila ka mga doktor.

Ang kabuang sa pagbakuna naghakup sa mga bata

Ang estratehiya sa pagbakuna nga gipadayon sa gobyerno alang sa mga bata ug mga tin-edyer ug pagbantay sa mga ginikanan nga bahin sa berde nga wala nga paningkamot nga bungkagon ang pamilya sa kaniadtong gimbuhaton ug tahas ug aron maatiman ang mga bata gikan sa mga kamot sa mga ginikanan (kasal alang sa tanan / Patakaran sa gender / patakaran sa minoriya).

Sa wala pa nabag-o

Ayaw kahadlok. Gipakita nimo ang kalig-on, integridad, ug determinasyon. Magtapok kamo sa inyong mga komunidad, maghimo og mga plano nga magtinabangay sa usag usa, ug adbokasiya ang pagkamay-tulubagon sa siyensya ug kagawasan sa pagpahayag nga hinungdanon aron molambo ang katilingban.