Universitats el 1933 i avui

Quan la universitat ja no sigui un lloc de discussió oberta i de llibertat intel·lectual, quan altres opinions i opinions no siguin refutades sinó condemnades, quan la universitat esdevingui una institució de conformitat i estigui més compromesa amb la política governamental que amb la conversa i l’intercanvi, és estèril i improductiu i s’ha convertit en una branca de la política governant i, finalment, renuncia al seu dret a existir com a refugi de llibertat i pensament.

Tot té un final, excepte la bogeria

Aquests funcionaris mundials, que tenen Alemanya en mans fermes i que no tenen moral en la seva tasca del diable, no creen muntanyes de cadàvers com les antigues elits, però creen falles i condicions difícilment revisables. El Tercer Reich es converteix així en un precursor de la nova inhumanitat.

Com va sorgir la nostra GAU?

L’alegria i la negació de la realitat dels alemanys van provocar que van donar a un nou líder i a la seva rabosa, gairebé sense cap contradicció seriosa, l’oportunitat de desmantellar la democràcia, d’esforçar-se per un nou imperi de la UE, d’arruïnar el país amb tot tipus de canvis i amb ell. per fer front al cop fatal de la invasió islàmica. Tot això sobre el terreny i en la continuació no resolta de la pròpia història.

L’habituació com a deure cívic

Tot el que fos apropiat per fer front a la vida en una societat moderna i que, tot plegat, ens va fer una bona vida, se suprimeix amb la tecla Del i es declara vàlida. Almenys tres generacions vives són enterrades i sacrificades a l’Home Nou, del qual fins ara s’ha dit poc bé.